THỨ BẢY, 24/07/2021
TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG - THU HÚT ĐẦU TƯ - TẠO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH


Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ 2

19/7

Sáng

8h00: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị

Hội trường UBND tỉnh

8h00: Chánh Thanh tra Nguyễn Tạo, Phó Chánh Thanh tra Hoàng Thanh Hải thông qua biien bản thanh tra tại 5 xã của huyện Gio Linh (đến hết tuần)

Trụ sở UBND các xã, huyện Gio Linh

Chiều

14h00: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà họp bàn Kế hoạch đưa lao động từ thành phố Hồ Chí Minh về quê

Trụ sở Sở Lao động, thương binh và Xã hội

14h00: Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương chủ trì họp xác định giá trị gỗ rừng trông tận thu của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn

Phòng họp 202

Thứ 3

20/7

Sáng

8h30: Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương chủ trì họp tổ tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh (Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng  QLG&CS cùng dự)

Phòng họp 202

9h30: Phó Trưởng phòng QLNS Nguyễn Thị Quỳnh Phương họp trực tuyến về khảo sát, đánh giá các quy định quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

Chiều

14h30: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà tham gia đoàn kiểm tra 264 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trụ sở Sở Nông nhiệp & PTNT

13h30: Phó Trưởng phòng QLG&CS Đặng Quang Hải kiểm tra thực tế định giá đất cụ thể

Huyện Vĩnh Linh

14h30: Phó Trưởng phòng QLG&CS Đinh Tân Phong kiểm tra thực tế tài sản bị tai nạn theo yêu cầu định giá Tố tụng hình sự

Ga Sa Lung, huyện Vĩnh Linh

Thứ 4

21/7

Sáng

8h00: Giám đốc Lê Thị Thanh tham dự cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Phòng họp 304, Văn phòng Tỉnh ủy

Chiều

 

 

Thứ 5

22/7

Sáng

7h00: Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Chiến Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện Năm 2021

Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

13h30: Phó Trưởng phòng QLG&CS Đặng Quang Hải họp xác định giá khởi điểm thanh lý xe ô tô

Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ

Chiều

14h00: Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương chủ trì họp xác định giá đất cụ thể 02 công trình của UBND huyện Vĩnh Linh (Phó Trưởng phòng QLGCS Đặng Quang Hải cùng dự)

Phòng họp 202

14h00: Trưởng phòng TCHCSN Nguyễn Hải Quảng thẩm định đề cương và dự toán nhiệm vụ “Đánh giá sức chịu tải của hệ thống sông Thạch Hãn và đề xuất giải pháp quản lý bền vững nguồn nước”

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường

15h30: Trưởng phòng TCHCSN Nguyễn Hải Quảng thẩm định đề cương và dự toán báo cáo hiện trạng môi trường không khí tỉnh Quảng Trị năm 2021

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 6

23/7

Sáng

8h00: Hội ý Ban thường vụ

8h30: Hội nghị Ban chấp hành tháng 7/2021

Phòng họp 202

Chiều

14h00: Phó Giám đốc Phạm Thị Thanh Hà tham gia đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tinh

Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh


VĂN PHÒNG SỞ TÀI CHÍNH


THÔNG BÁO

CHỈ THỊ 02/CT-UBND

Yêu cầu CBCCVC trong toàn Sở chấp hành nghiêm chỉnh CT 02/CT-UBND của UBND tỉnh QT về tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCCVC nhà nước.