THỨ BẢY, 06/03/2021
Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ 2

01/02

Sáng

 

 

Chiều

14h00: Trưởng phòng QL Giá, Công sản Nguyễn Anh Phương họp khảo sát giá đất cụ thể dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần Khu kinh tế Đông Nam.

Huyện Hải Lăng

14h00: Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản Đinh Tân Phong họp định giá hàng tịch thu đội 3 Quản lý thị trường.

Huyện Vĩnh Linh

1400: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà họp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh

Thứ 3

02/02

Sáng

 

 

Chiều

14h00: Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản Nguyễn Anh Phương họp GPMB dự án vật liệu xây dựng.

Sở Tài nguyên và MT

Thứ 4

03/02

Sáng

8h00: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà, Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Chiến dự hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Đảng ủy Khối lần thứ 02, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội trường Tỉnh ủy

Chiều

 

 

Thứ 5

04/02

 

Sáng

8h00: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà họp hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Sở Kế hoạch và ĐT

Chiều

14h00: Giám đốc Lê Thị Thanh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII và ký cam kết trách nhiệm năm 2021 với ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội trường Tỉnh ủy

14h00: Phó trưởng phòng Lê Ngọc Tại họp thẩm định Phương án và dự toán tiêu hủy hàng hải sản tẩm ướp tồn kho bị hư hỏng, ảnh hưởng đến môi trường.

Sở Tài nguyên và MT

Thứ 6

05/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

                                                                                               VĂN PHÒNG SỞ TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO

CHỈ THỊ 02/CT-UBND

Yêu cầu CBCCVC trong toàn Sở chấp hành nghiêm chỉnh CT 02/CT-UBND của UBND tỉnh QT về tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCCVC nhà nước.

Khẩu hiệu 2019

Cán bộ, công chức Sở Tài chính tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh