THỨ BẢY, 23/10/2021
TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG - THU HÚT ĐẦU TƯ - TẠO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH


Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ 2

18/10

Sáng

7h15: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Sở họp triển khai công tác chuyên môn

Phòng họp 202

8h00: Chánh Thanh tra Nguyễn Tạo, Phó Chánh Thanh tra Hoàng Thanh Hải thanh tra Trường THPT Lê Lợi (đến hết tuần)

Trụ sở
Trường THPT Lê Lợi

10h00: Phó Giám đốc Phạm Thị Thanh Hà chủ trì thảo luận dự toán NSNN năm 2022 Sở Xây dựng

Phòng họp 201

Chiều

15h00: Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương chủ trì thảo luận dự toán năm 2022 Sở Ngoại vụ

Phòng họp 202

13h30: Trưởng phòng QLG&CS Đặng Quang Hải kiểm tra thực địa giá đất cụ thể

Địa bàn huyện Hướng Hóa

Thứ 3

19/10

Sáng

9h30: Giám đốc Lê Thị Thanh, Trưởng các phòng QLNS, TCHCSN, TCĐT làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước Khu vực II

Phòng họp 202

10h00: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà Hà chủ trì thảo luận dự toán NSNN năm 2022 Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

Phòng họp 101

9h30: Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương, Phó Trưởng phòng QLNS Nguyễn Thị Quỳnh Phương thảo luận dự toán NSNN năm 2022 với UBND huyện Đakrông

Phòng họp 201

08h00 Phó Trưởng phòng QLG&CS Đinh Tân Phong họp định giá tang vật vi phạm hành chính

Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa

Chiều

15h00: Giám đốc Lê Thi Thanh, Phó Trưởng phòng QLNS Hồ Thị Mỹ Hạnh thảo luận dự toán NSNN năm 2022 với UBND huyện Cam Lộ

Phòng họp 202

15h00: Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương chủ trì thảo luận dự toán NSNN năm 2022 Sở Tư pháp

Phòng họp 201

14h00: Trưởng phòng QLG&CS Đặng Quang Hải kiểm tra thực địa giá đất cụ thể

Địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Vĩnh Linh

Thứ 4

20/10

Sáng

8h00: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà họp trực tuyến về tình hình triển khai Nghị quyết 128 và chuẩn bị Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Phòng họp Hiền Lương, Trụ sở UBND tỉnh

10h00: Phó Giám đốc Phạm Thị Thanh Hà chủ trì thảo luận dự toán NSNN năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng họp 201

08h30 Phó Trưởng phòng QLG&CS Đinh Tân Phong nhận bàn giao tài sản Thi hành án

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chiều

15h00: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà chủ trì thảo luận dự toán NSNN năm 2022 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Phòng họp 201

14h00: Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương chủ trì họp giá đất cụ thể

Phòng họp 202

Thứ 5

21/10

Sáng

10h00: Giám đốc Lê Thị Thanh chủ trì thảo luận dự toán NSNN năm 2022 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Phòng họp 201

9h30: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà, Phó Trưởng phòng QLNS Nguyễn Thị Quỳnh Phương thảo luận dự toán NSNN năm 2022 với UBND huyện Triệu Phong

Phòng họp 202

Chiều

15h00: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà chủ trì thảo luận dự toán NSNN năm 2022 Đài phát thanh truyền hình tỉnh

Phòng họp 101

14h00: Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương chủ trì họp giá đất cụ thể (Trưởng phòng QLG&CS Đặng Quang Hải cùng dự)

Phòng họp 202

15h30: Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương, Phó Trưởng phòng QLNS Hồ Thị Mỹ Hạnh thảo luận dự toán NSNN năm 2022 với UBND huyện Hướng Hóa

Phòng họp 201

Thứ 6

22/10

Sáng

8h00: Giám đốc Lê Thị Thanh dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (cả ngày)

Hội trường Tỉnh ủy

10h00: Phó Giám đốc Lê Thị Hải Hà chủ trì thảo luận dự toán NSNN năm 2022 Trường Cao đẳng Y tế

Phòng họp 201

7h30: Trưởng phòng QLG&CS Đặng Quang Hải dự phiên Tòa xét xử

Tòa án nhân dân tỉnh

8h00: Phó Chánh Văn phòng Lê Trung Kiên họp giao ban về công tác phối hợp tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC và triển khai Dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chiều

15h30: Phó Giám đốc Phạm Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng QLNS Nguyễn Thị Quỳnh Phương thảo luận dự toán NSNN năm 2022 với UBND huyện Vĩnh Linh

Phòng họp 202


VĂN PHÒNG SỞ TÀI CHÍNH


THÔNG BÁO

CHỈ THỊ 02/CT-UBND

Yêu cầu CBCCVC trong toàn Sở chấp hành nghiêm chỉnh CT 02/CT-UBND của UBND tỉnh QT về tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCCVC nhà nước.