CHỦ NHẬT, 12/07/2020
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

Tuần thứ27(Từ ngày 06/7/2020 - 10/7/2020)

 

 


Ngày PH 03/7/2020

Thời gian

Nội dung, thành phần

LĐVP, CV, NV

Thứ 2

06/7

S

- 7h00: TT, lãnh đạo Ban chào cờ đầu tuần, tại sân cờ cơ quan

- 7h30: TT, LĐ Ban giao ban đầu tuần, tại PH số 1

 

- 8h00: Đ/c Dũng, đ/c Huy, đ/c Vân, đ/c Hương họp HĐTĐKT cơ quan HĐND tỉnh, tại PH số 1

- 8h00: Đ/c Khởi giao ban khối Nội chính, tại Tinh ủy

- LĐVP

- CC, NV

- LĐVP

- TPP, KT

- TV Hội đồng TĐKT

- Xe332

C

- 14h00: Đ/c Dũng, đ/c Vân làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh, tại UBND tỉnh (lịch BTV Tỉnh ủy)

- 14h00: Đ/c Huy, đ/c Khởi, đ/c Hương làm việc với Sở LĐTBXH, tại PH số 1

- 15h00: Đ/c Hương dự xử án, tại Tòa án nhân dân tỉnh

- Xe036

 

- Đ/c Nhi

- Đ/c Phương

 

Thứ 3

07/7

S

- 7h30: Đ/c Dũng dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà, tại UBND thành phố

- 9h00: Đ/c Huy, đ/c Hương làm việc với UBND xã Xy, xã Lìa, tại trụ sở UBND xã Xy, huyện Hướng Hóa

- Xe036

 

- Đ/c Nhi

- Đ/c Linh

- Xe234

C

 

 

Thứ 4

08/7

S

- 8h00: Đ/c Dũng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Tỉnh ủy

- 7h30: Đ/c Huy, đ/c Ánh dự họp HĐND huyện Triệu Phong, tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện

- Xe036

- Xe676

C

 

 

Thứ 5

09/7

S

- 7h30: Đ/c Dũng dự Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, tại BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Xe036

C

 

 

Thứ 6

10/7

S

- 7h00: Đ/c Dũng dự Đại hội Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tại BCH Quân sự tỉnh

- 7h30: Đ/c Huy dự họp HĐND thị xã Quảng Trị, tại trụ sở HĐND & UBND thị xã

- 8h00: Đ/c Vân dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy khối, tại Đảng ủy khối

- Xe036

 

- Xe676

- Xe234

C

- 14h00: Đ/c Huy dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Sở KHĐT, tại Sở KHĐT

- 14h30: Đ/c Hương làm việc với UBND xã Tà Long, tại trụ sở UBND xã 

 - Xe676


- Đ/c Nhi

- Đ/c Linh

- Xe234

Thứ 7

11/7

S

-  8h00: Đ/c Dũng dự Đại hội Đại biểu Hội giáo chức tỉnh Quảng Trị lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020-2025, Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội, tại HT tầng 2 HĐND tỉnh

-   Đ/c Nhi

-   Xe 036

C

 

 

CN

12/7

S

 

 

C

 

 

Dự kiến lịch thời gian tới:

- 14/7: Đ/c Dũng duyệt nội dung ĐH Đảng bộ huyện Triệu Phong

- 16/7: TT, Trưởng Ban, CVP dự Hội nghị Tỉnh ủy

- 21/7: Tiếp công dân định kỳ

- 22-24/7: Họp HĐND tỉnh kỳ thứ 16

THÔNG BÁO