THỨ BẢY, 06/03/2021
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

(Tuần thứ 10, từ ngày 01/3/2021-05/3/2021)

 

Ngày PH 02/3/2021

Thời gian

Nội dung, thành phần

LĐVP, CV, NV

Thứ 2

01/3

S

- 7h00: TT, lãnh đạo Ban chào cờ đầu tuần, tại sân cờ cơ quan

- 7h15: TT, lãnh đạo Ban giao ban đầu tuần, tại PH số 1

 

- 8h00: Đ/c Quang, đ/c Chiến, đ/c Huy hội ý, tại PH số 1- 8h00: Dự họp UBND tỉnh phiên toàn thể, tại Phòng Hòa Bình, trụ sở UBND tỉnh


- 8h00: Đ/c Ánh khảo sát thực tế thu hồi đất (theo Thông báo)

 

 


- 9h00: Đ/c Hương hội ý BCH Công đoàn, tại Phòng làm việc đ/c Hương

- LĐVP

CC, NV


- LĐVP

- TPP, KT

 - Đ/c Ký


- Đ/c Thiện

- Đ/c: Sơn, Long, Thảo Nhi

- Xe234

- BCH Công đoàn

C

- 14h00: Đ/c Chiến, đ/c Vân họp UBBC tỉnh, tại PH số 3

 

- 14h00: Đ/c Huy dự Hội nghị hướng dẫn các bước tiến hành giới thiệu người ra ứng cử được phân bổ cho cơ quan, đơn vị, tại UBMTTQVN tỉnh

- Đ/c Ký

- Tổ chuyên viênThứ 3

02/3

S

- 8h00: Đ/c Chiến đi cơ sở

 

- 8h00: Đ/c Ánh khảo sát thực tế thu hồi đất tại Cam Lộ (theo Thông báo)

- Đ/c Thắng

- Xe332

- Đ/c Thiện

- Đ/c: Sơn, Long, Thảo Nhi

- Xe234

C

- 14h00: Đ/c Chiến họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp 304, VP Tỉnh ủy

- 13h30-14h30: Đ/c Ánh làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư, tại PH số 2

 

- 14h30-17h00: Đ/c Ánh làm việc với BQL dự án các công trình điện Miền Trung, tại PH số 2

- Xe332

 

- Đ/c Thiện

- Đ/c: Sơn, Long, Thảo Nhi

- NT

Thứ 4

03/3

S

- 8h00: Đ/c Chiến, đ/c Ánh, đ/c Vân làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, tại PH số 2

- Đ/c Thiện

- Đ/c: Sơn, Long, Thảo Nhi

C

- 13h30-14h30: Tập thể lãnh đạo (CT, các PCT, CVP, các PVP) họp dự kiến giới thiệu người ứng cử, tại PH 1

- 14h30-15h30: TT, lãnh đạo Ban, dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, tại PH 1

- 15h30-17h00: Họp mở rộng Ban lãnh đạo cơ quan TT HĐND, Ban lãnh đạo Văn phòng HĐND về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, tại PH số 1

- LĐVP

 

 - LĐVP

- CBCC, NLĐ

 - LĐVP, CT công đoàn

Thứ 5

04/3

S

 

 

C

 

 

Thứ 6

05/3

S

- 8h00: Đ/c Huy, đ/c Vân dự hội nghị Mscore với các đơn vị y tế, tại PH số 3

- Thành viên BQLDA

C

 

 

 

Dự kiến lịch thời gian tới:

- 14h00 ngày 08/3/2021: Họp TT HĐND phiên thứ 53, kiểm tra rà soát kỳ họp thứ 20./.

THÔNG BÁO