THỨ BA, 20/08/2019
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

Tuần thứ 34 (Từ ngày 19/8/2019 – 23/8/2019)

 

Ngày PH 19/8/2019

Thời gian

Nội dung, thành phần

LĐVP, CV, NV

Thứ 2

19/8

S

- 7h30: TT, LĐ Ban giao ban công tác tuần, tại PH số 1

 

- Đ/c Huy, đ/c Cầu, đ/c Khởi đi công tác Miền Nam đến hết ngày 26/8

 

- Đ/c Ánh tham gia chương trình Hạnh phúc tại Quảng Trị, đến hết ngày 23/8

- LĐVP,

-  TPP, KT

- Đ/c Ký

- Đ/c Phúc, Hải, Nam, Kiên

C

Thứ 3

20/8

S

- 8h00: Đ/c Dũng, đại diện lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hội trường Tỉnh ủy

- 7h30: Đ/c Vân dự Hội thảo “Khoa học và Công nghệ Quảng Trị - Đổi mới và phát triển” tại Sở KHCN

- Đ/c Nhi

- Xe332, 676

 

 

 

 

- Xe676

C

Thứ 4

21/8

S

- 7h30: Đ/c Dũng, đ/c Thảo, đ/c Ánh, đ/c Vân, đ/c Hương tiếp công dân định kỳ, tại Phòng tiếp công dân HĐND tỉnh (cả ngày)

- Tổ TCD

C

Thứ 5

22/8

S

C

- 14h00: Đ/c Dũng dự chương trình Hội đàm giữa thanh niên tỉnh Quảng Trị với Savannakhẹt, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Cửa Việt

- 14h00: Đ/c Thảo TXCT xã Gio Mỹ

- 14h00: Đ/c Hương TXCT xã Gio Quang

- Xe332

 

 

 

- Xe676

Thứ 6

23/8

S

- Đ/c Dũng, đ/c Thảo, đ/c Ánh, đ/c Hương dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình đến hết ngày 24/8

- Tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Autralia đến hết ngày 10/11/2019

- CC, NV VP theo danh sách

 

- Đ/c Nhi

C

Thứ 7

24/8

S

C

- 13h30: Đ/c Dũng dự Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, tại Hội trường Tỉnh ủy - Xe332

CN

25/8

S

C

- 15h00: VP tổ chức giải Tenes chào mừng cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước 28/8

- Toàn thể CBCCNV cơ quan HĐND tỉnh

 

Lịch tuần tới:

- 14h00 ngày 26/8/2019: TT họp HĐND huyện Gio Linh

- 8h00 ngày 27/8/2019: TT họp HĐND huyện Đakrông

THÔNG BÁO