THỨ NĂM, 23/05/2019
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

Tuần thứ 21 (Từ ngày 20/5/2019 – 25/5/2019)

 

Ngày PH 20/5/2019

Thời gian

Nội dung, thành phần

LĐVP, CV, NV

Thứ 2

20/5

S

- Đ/c Dũng, đ/c Hương đi công tác Miền Nam đến hết tuần

- 8h00: Đ/c Huy, LĐ Ban giao ban công tác tuần, tại PH số 1

- 9h00: Chi bộ TT họp, tại PH số 1

- Đ/c: Thiện, Linh

- Xe234

- LĐVP, TPP

C

- 14h00: Đ/c Huy họp Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Triệu Phong, huyện đảo Cồn Cỏ, tại BCH Quân sự tỉnh

- Xe676

Thứ 3

21/5

S

- 7h00: Đ/c Cầu, đ/c Vân, đ/c Khởi tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân trụ sở HĐND tỉnh (cả ngày)

- Đ/c Ký

- Tổ TCD

C

Thứ 4

22/5

S

- 8h00: Đ/c Khởi dự Đại hội Đoàn Luật sư, tại Khách sạn Mê Kông

- Đ/c Ánh đi công tác Hòa Bình chia sẽ công tác giám sát đầu tư công đến 24/5


- 7h30: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiên tiến, tại Hội trường Tỉnh ủy

- Xe332

 

- Đ/c Sơn

- Xe036

- Đ/c Ký

- Xe234

C

Thứ 5

23/5

S

C

Thứ 6

24/5

S

- 8h00: Chi bộ Hành chính họp, tại PH số 2

C

Thứ 7

25/5

S

- Đ/c Ánh đi công tác Vĩnh Phúc dự hội thảo các đối tác thực hiện dự án BTAP đến 26/5

- 11h00: TT tiếp đoàn HĐND tỉnh Phú Thọ (theo KH)

C

- 18h00: TT tiếp Đoàn HĐND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (Theo KH)

Chủ nhật

26/5

S

C

 

Lịch tuần tới:

 30/5: 7h30: TT dự chương trình “Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6”, tại Trường Tiểu học xã Triệu Tài

- 05-15/6: Ban VHXH đi công tác phía Bắc

- 09/6-12/6: Đ/c Dũng dự họp Quốc hội kỳ họp thứ 7

 

THÔNG BÁO