THỨ BẢY, 24/07/2021
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

(Tuần thứ 30, từ ngày 19/7/2021-23/7/2021)

                                                                  Ngày PH 23/7/2021

 

Thời gian

Nội dung, thành phần

CV, NV

Thứ 2

19/7

S

-   7h30: Đ/c Chiến, đ/c Huy, đ/c Khởi, đ/c Ánh, đ/c Vân, đ/c Ký, đ/c Hương, đ/c Phong, đ/c Lý, đ/c Nhi giao ban tuần, tại PH số 1

-   TPP, KT

 

 

C

-     

-    

Thứ 3

20/7

S

-     9h00: Đ/c Sơn dự họp trực tuyến với Bộ KHĐT về khảo sát, đánh giá các quy định quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, tại Sở TTTT

-  Xe036

C

-     14h00: Đ/c Phong dự giao ban công tác nội chính quý II, tại Phòng họp 304 VPTU

-  Xe036

Thứ 4

21/7

S

-  8h00: Đ/c Chiến họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng 304 VPTU

-  7h30: Đ/c Huy, đ/c Phong, đ/c Hương, đ/c Nhi tiếp công dân định kỳ, tại Phòng tiếp công dân trụ sở HĐND tỉnh

-  9h00: Đ/c Huy trả lời phỏng vấn Đài PTTH tỉnh, tại Phòng làm việc PCT

-  8h00: Đ/c Ký thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng (lịch Đoàn ĐBQH), tại Hải Thượng, Hải Lăng

-   Xe332

 

-   Tổ TCD

 

 

 

 

-   Xe234

C

-    14h00: Đ/c Vân, đ/c Hương, đ/c Nhi họp  họp Hội đồng nâng lương cơ quan, tại Phòng họp số 1

-   Đ/c Thiện

-   Đ/c Thắng

-   Đ/c Hiên

Thứ 5

22/7

S

-   7h00: Đ/c Ký dự hội nghị bồi dưỡng, tập huấn diễn tập KVPT cấp huyện, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

-   Xe036

C

-     14h00: Đ/c Chiến dự Hội nghị giao ban Quy chế dân chủ cơ sở, tại Phòng 304 VPTU

-   Xe332

 

Thứ 6

23/7

S

-    7h30: Đ/c Chiến kiểm tra các Dự án năng lượng tại Hướng Hóa

 

-    8h00: Đ/c Hương, đ/c Ký dự Hội nghị tuyên dương gia đình tiều biểu trong khối công đoàn viên chức, tại KS Công đoàn

-   Đ/c Sơn,

-   Đ/c Thiện

-   Xe332

-   Xe036

C

-    14h00: Đ/c Chiến thăm và tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ, tại Đakrông (lịch TVTU)

-   Đ/c Sơn

-   Xe 332

 

 

Dự kiến lịch thời gian tới:

27/7: Dự họp HĐND thị xã Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, Triệu Phong

29/7: Dự họp HĐND huyện Hải Lăng, Đakrông

 

THÔNG BÁO