CHỦ NHẬT, 17/02/2019
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

Tuần thứ 7 (Từ ngày 11/01/2019 – 15/02/2019)

 

Ngày PH  11/01/2019

Thứ 2

11/02

(07 Tết)

S

- 7h30: Đ/c Dũng, đ/c Huy, đ/c Cầu dự lễ phát động Tết trồng cây tại đường Cồn Cỏ, phường 2, thành phố Đông Hà

- 9h00: TT, LĐ Ban gặp mặt CBCCNVVP đầu năm, tại PH số 1

- Xe332

C

- Đ/c Dũng đi cơ sở khảo sát tại huyện Đakrông, Cam Lộ

- Đ/c Huy đi cơ sở 

- Xe332

- Xe676

Thứ 3

12/02

(08 Tết)

S

- 8h00: Đ/c Dũng, LĐ các Ban đi cơ sở khảo sát tại huyện Triệu Phong

- 8h00: Đ/c Huy, LĐ các Ban đi cơ sở (cả ngày)

- Xe332

 

- Xe676

C

 - 14h00: Đ/c Dũng, LĐ các Ban đi cơ sở, khảo sát tại huyện Gio Linh

 

Thứ 4

13/02

(09 Tết)

S

- Đ/c Dũng, LĐ các Ban đi cơ sở, khảo sát tại Hải Phúc – Ba Lòng huyện Đakrông (cả ngày)

- Đ/c Huy, LĐ các Ban đi cơ sở (cả ngày)

- Xe332

 

- Xe676

C

 

 

Thứ 5

14/02

(10 Tết)

S

 

 

C

 

 

Thứ 6

15/02

S

- 8h00: TT, LĐ các Ban họp cơ quan Văn phòng, tại PH số 1

 

C

 

 

Thứ 7

16/02

S

 

 

C

 

 

CN

17/02

S

 

 

C

 

 

 

Dự kiến lịch tuần tới:

- Hội nghị CBCCVP năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Tuần thứ 7 (Từ ngày 11/01/2019 – 15/02/2019)

 

Ngày PH  11/01/2019

Thời gian

Nội dung - Thành phần – Địa điểm

TPP, CV, NV

Thứ 2

11/02

(07 Tết)

S

- 9h00: LĐVP gặp mặt CBCCNVVP đầu năm, tại PH số 1

- TPP, CC,NVVP

C

 

 

Thứ 3

12/02

(08 Tết)

S

- Đ/c Nhi đi cơ sở (cả ngày)

 

C

 

 

Thứ 4

13/02

(09 Tết)

S

 

 

C

 

 

Thứ 5

14/02

(10 Tết)

S

 

 

C

 

 

Thứ 6

15/02

S

- 8h00: LĐVP họp CBCCVP, tại PH số 1

 

C

- 15h00: LĐVP hội ý với Trưởng, phó phòng, kế toán, tại PH số 2

 

Thứ 7

16/02

S

 

 

C

 

 

CN

17/02

S

 

 

C

 

 

 

Dự kiến lịch tuần tới:

- Hội nghị CBCCVP năm 2019

THÔNG BÁO