THỨ HAI, 21/09/2020
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

Tuần thứ 38 (Từ ngày 14/9/2020 –18/9/2020)

 


Ngày PH 14/9/2020

 

Thời gian

Nội dung, thành phần

LĐVP, CV, NV

Thứ 2

14/9

S

- 7h30: TT, LĐ Ban giao ban đầu tuần, tại PH số 1

 

 

- LĐVP

- TPP, KT

 

C

- 14h00: Đ/c Dũng, Đ/c Huy, đ/c Vân, đ/c Hương họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan HĐND tỉnh, xét tặng kỷ niệm chương, tại PH số 1

- Đ/c Thắng

Thứ 3

15/9

S

 

 

C


Thứ 4

16/9

S

 

 

C

 - 14h00: Đ/c Dũng họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị, tại Phòng họp Hòa Bình, UBND tỉnh

 - Xe036

Thứ 5

17/9

S

-  8h00: Đ/c Ánh tham gia Đoàn kiểm tra 1840 của Ban TVTU tại Sở KHĐT

-    Xe 332

C

 - 14h00: Đ/c Dũng dự Hội nghị Tổng kết công tác đại hội Đảng các cấp huyện Đakrông, tại HT Trung tâm VHTT huyện Đakrông

- Xe036 

Thứ 6

18/9

S

- 8h00: Đ/c Dũng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Tỉnh ủy


- Xe 036

C

- 13h30: Đ/c Huy dự Hội nghị tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, tại HT Thị ủy Quảng Trị

-  14h00: Đ/c Vân duyệt dự toán ngân sách 2021, tại sở Tài chính

-  14h00: Đ/c Ánh tham gia Đoàn kiểm tra 1840 của Ban TVTU tại Sở GTVT

-  Xe 676,

-  Đ/c Hiên

-  Xe 332

Thứ 7

19/9

S

 

 

C

 

 

CN

20/9

S

 

 

C

 

 

 

Dự kiến lịch thời gian tới:

- 21/9: TT tiếp công dân định kỳ, tại trụ sở HĐND tỉnh

- 22/9: Đ/c Dũng đi công tác Hà Nội (lịch Tỉnh ủy)

- Ban Pháp chế giám sát về an toàn giao thông

THÔNG BÁO